Zmiana sposobu realizacji programu „Posiłek w szkole i domu”

W związku z przedłużającą się przerwą w realizacji stacjonarnego obowiązku szkolnego w placówkach oświatowych, informujemy wszystkich rodziców/opiekunów dzieci korzystających ze  wsparcia w postaci dożywiania o zmianie sposobu realizacji świadczeń w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w okresie od 26.10.2020 roku do 29.11.2020 roku.

Osoby uprawnione, które otrzymały pomoc w ramach tego programu, zamiast pomocy w formie opłacenia posiłku w szkole lub internacie otrzymają na ten okres zmienione z urzędu decyzje administracyjne na świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności.

Zmiana decyzji nie wiąże się z koniecznością podejmowania przez Państwa żadnych czynności. Wypłaty świadczeń pieniężnych nastąpią około 25.11.2020 roku.

Drukuj

Wyświetlania: 51

Zobacz również

Powrót do góry