Gmina Malechowo przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora"

Wspieraj Seniora

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia), którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów podstawowej potrzeby do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Aby skorzystać ze wsparcia należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”, pod numerem telefonu 22 505 11 11.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym leki, artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior, który przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.   

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Program realizowany jest od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Drukuj

Wyświetlania: 105

Zobacz również

Powrót do góry