Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Malechowo na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

1. Przedmiot konsultacji: Projekt Programu Współpracy Gminy Malechowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

2. Cel konsultacji: Poznanie uwag i opinii na temat projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowania wspólnego stanowiska, co do dalszej współpracy w roku 2021. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględnione są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

3. Ramy czasowe: Termin rozpoczęcia konsultacji -22.10.2020 r. Termin zakończenia konsultacji – 30.10.2020 r.

4. Forma konsultacji: Konsultacje w formie uwag pisemnych zgłaszanych za pomocą wypełnionych formularzy osobiście, pocztą ,faksem do Urzędu Gminy Malechowo, Malechowo 22A bądź też drogą elektroniczną na adres: urzad@malechowo.pl.

Formularz wraz z projektem Programu udostępniony jest na stronie BIP Gminy Malechowo http://ug.malechowo.ibip.pl w zakładce konsultacje społeczne, na stronie www.malechowo.pl lub w pokoju 202 Urzędu Gminy Malechowo.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Drukuj

Wyświetlania: 60

Załączniki:

Zobacz również

Powrót do góry