Efekty Grantów Sołeckich widoczne

Elementy siłowni zewnętrznej zamontowanej w ramach Grantów Sołeckich na boisku w Zielenicy.

Nasze trzy sołectwa: Darskowo, Niemica i Zielenica są na etapie realizacji projektów, które służyć będą mieszkańcom i wpłyną na podniesienie jakości życia w naszej gminie.

Sołtysi wraz z grupą zaangażowanych mieszkańców realizują zadania, na które sołectwa otrzymały dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy zł w ramach Grantów Sołeckich 2020. Mają one na celu rozwój wsi, aktywizację i integrację społeczności.

Projekty, które są właściwie na finiszu to:

1) Sołectwo Darskowo - projekt siłowni zewnętrznej „Do aktywnych świat należy”,

2) Sołectwo Zielenica - projekt siłowni zewnętrznej „Integracja i rekreacja w Zielenicy”.

Sołectwo Niemica jest w trakcie realizacji zadania „Bajkowo w świat przyrody”, który zakłada stworzenie parku postaci z bajek i tablic tematycznych dotyczących historii wsi. Już niedługo przestawimy obszerną relację dotyczącą wykonania tego osobliwego projektu.

Naszym aktywnym sołectwom życzymy powodzenia w zakończeniu zadań.

Drukuj

Wyświetlania: 78

Zobacz również

Powrót do góry