Zmienia się oblicze drogi w Malechówku

Zdjęcie przedstawia remontowany odcinek drogi w Malechówku, osoby zaangażowane w pracę oraz specjalistyczną maszynę od utwardzania nawierzchni.

Na zaawansowanym etapie jest remont drogi w Malechówku. Modernizacja nawierzchni dotyczy odcinka pomiędzy posesjami od numeru 1 do 10. W ramach zadania uzupełniono starą, zniszczoną nawierzchnię i wykonane zostaną dwie warstwy nowej nawierzchni bitumicznej.

Zmodernizowana droga to odcinek ok. 600 metrów, w ramach zadania utwardzone zostaną pobocza i zjazdy do posesji.

Drukuj

Wyświetlania: 7

Zobacz również

Powrót do góry