Zarządzenie nr 118/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 3 grudnia 2019 r. określa opłaty i zasady wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo.

Odpłatnie udostępnia się świetlice osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom w celu zorganizowania imprez i uroczystości rodzinnych (wesela, chrzciny, komunie, zebrania okolicznościowe, szkolenia, pokazy) na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego.

Nieopłatnie świetlice mogą być udostępniane w celu:

1) Organizacji imprez i spotkań przez gminne jednostki organizacyjnie, rady sołeckie, organy gminy pod warunkiem, że nie będą one trwały dłużej niż do godziny 22:00. W przypadku, gdy przewidywany czas trwania imprezy organizowane przez rady sołeckie lub gminne jednostki organizacyjne wykracza poza godzinę 22 niezbędne jest zgłoszenie takiego faktu pisemnie do Urzędu Gminy Malechowo najpóźniej na dwa dni robocze przed planowanym terminem wydarzenia.

2) Organizacji imprez i spotkań przez stowarzyszenia, organizacje społeczne, koła itp. Działające na terenie gminy Malechowo pod warunkiem, że czas ich trwania nie przekroczy 240 min. zawartych między godzinami 9:00 - 20:00. Nieodpłatne udostępnienie świetlicy powinno zostać podparte złożeniem pisemne wniosku do Urzędu Gminy Malechowo.

 

W gminie Malechowo funkcjonuje 14 świetlic w miejscowościach:

• Kosierzewo 10A,
• Laski 24,
• Karwice 20A,
• Paproty 4,
• Święcianowo 42A,
• Ostrowiec 43A,
• Podgórki 29C,
• Przystawy  33A
• Sulechowo  56A
• Pękanino 7,
• Niemica 19,
• Zielenica 14b,
• Gorzyca 25a,
• Malechowo 22C.


Udostępnienie pomieszczeń świetlicy następuje na podstawie złożenia wniosku. Na tej podstawie sporządzona zostanie umowa pomiędzy Wójtem Gminy a najemcą. Klucze do świetlicy przekazuje najemcy sołtys lub osoba odpowiedzialna za świetlicę po omówieniu szczegółów wynajmu z pracownikiem UG Malechowo. Ich zwrot następuje po odbiorze świetlicy.

Najemca uiszcza koszty wynajmu po wystawieniu faktury VAT przez Urząd Gminy Malechowo w terminie 14 dni od wystawienia faktury. Faktura jest wystawiana w terminie 7 dniu od daty wynajmu i wysyłana na adres najemcy.

 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 94 31 40 585. Pokój 105 - Marlena Kania.

Zarządzenie nr 118/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 3 grudnia 2019 r.

Wniosek PDF

Wniosek - wersja edytowalna

Powrót do góry