Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie

Kierownik: Zdzisława Kubiak
Telefon/Fax: (94) 31 84 306
NIP: 669-117-25-85
REGON: 003801700
BIP: http://gops.malechowo.ibip.pl
E-mail: gops@malechowo.pl
Adres: 76-142 Malechowo, Malechowo 22A

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie

Dyrektor: Anna Zając
Telefon: (94) 31 84 358
NIP: 499-05-81-818
REGON: 320556899
www: http://biblioteka.malechowo.pl/
E-mail: bibliotekamalechowo@wp.pl
Adres: 76-142 Malechowo, Malechowo 55

 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie

Dyrektor: Krzysztof Perzyński

Telefon: (94) 31 84 215
NIP: 499-00-04-392
REGON: 330262658
www: http://www.zozmalechowo.pl/
E-mail: zozmalechowo21@wp.pl
Adres: 76-142 Malechowo, Malechowo 21

 Zdjęcie przedstawia budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie.

 

Bank Spółdzielczy Sławno - Oddział w Malechowie

Kierownik: Ewa Pasińska
Telefon: (94) 31 84 335
Adres: 76-142 Malechowo, Malechowo 80

 

Poczta Polska w Malechowie

Naczelnik Poczty: Bożena Drozd
Telefon: (94) 31 454 15
Adres: 76-142 Malechowo, Malechowo

Powrót do góry