Megality w Borkowie

Zdjęcie przedstawia megality w Borkowie.

W Borkowie znajdują się grobowce megalityczne sprzed 5 tysięcy lat, pochodzące z okresu kultury pucharów lejkowatych. Mowa o potężnym dolmenie, prehistorycznej budowli megalitycznej o charakterze grobowca.

Cmentarzysko znajduje się w lesie mieszanym, zlokalizowane jest około pół kilometra od miejscowości Borkowo. Jest to cmentarzysko megalityczne z młodszej epoki kamienia, które rozciąga się wzdłuż wysokiej, stromej krawędzi wysoczyzny, pomiędzy drogą leśną a podmokłą doliną rzeki.

Ciekawostką jest fakt, że do 1896 roku w pobliżu samotnego obecnie megalitu istniał tu jeszcze jeden grobowiec podobnego typu. Rozebrano go podczas poszukiwania skarbów, które według legend - miały się wewnątrz znajdować. Po wydobyciu kamiennych i krzemiennych narzędzi oraz ozdób bursztynowych rozczarowani poszukiwacze skarbów zaniechali swojej działalności. Badania archeologiczne prowadzone w latach 30-tych XX wieku potwierdziły, że dolmen w Borkowie powstał około 3 tys. lat p.n.e.

Komora grobowa składa się z 12 ogromnych głazów narzutowych, przykrytych 4 głazami, będącymi stropem. Do dziś nie wyjaśniono tajemnicy transportowania potężnych głazów i konstruowania z nich komór grobowych. Być może grobowiec zbudowano dla wyjątkowego zmarłego - wodza bądź kapłana. Mogło to być także miejsce kultu. Prochy zmarłych składano w dolmenie wielokrotnie, uprzątając poprzednie pochówki pod ściany komory.

W Borkowie warto zobaczyć również dwa grobowce bezkomorowe, które są inną formą grobów megalitycznych. Są to zbiorowe mogiły ludności żyjącej w okresie pucharów lejkowych. To ciekawe miejsce jest niezwykłą atrakcją na skalę kraju.

Zapraszamy do Borkowa nie tylko w wakacje, ale także na weekend czy też na wycieczkę rowerową!

 

Kamienie w Borkowie z pewnością są turystyczną perełką naszego regionu, może nie tak majestatyczne jak te w Stonehenge, ale przyprawiają o gęsią skórkę niejednego zwiedzającego.

Powrót do góry